วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

**งานที่ได้รับผิดชอบ**

1.ปริ้นหนังสือราชการ
2.ทำความสะอาดห้องคอม
3.ทำความสะอาดใต้บันได
4.ช่วยงานอื่นๆอีก